Informatie

Wie zijn wij?

Kinderopvang Pinkeltjesland is in 1997 gestart en nu gevestigd in een warm, gezellig en kindvriendelijk pand op een centrale locatie in Rotterdam-West.

Pedagogisch beleid

Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen thuis en op school. Ook de kinderopvang is een belangrijke plek voor hun ontwikkeling.

Ons personeel

De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een MBO diploma SPW-3 of 4 en een verklaring omtrent gedrag (VOG). Iedere dag zorgen ze met liefde en plezier voor uw kind.

Veiligheid/gezondheid

Een gezonde en veilige omgeving voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Jonge kinderen zijn kwetsbaarder.

Openingstijden

KDV Pinkeltjesland is dagelijks open van 7.00 uur tot 18.30 open.

Klachten?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Groepsindeling kinderopvang

Pinkeltje

Op de babygroep Pinkeltje streven we na het bieden van emotionele veiligheid aan de kinderen. Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat het kind zich veilig en vertrouwd voelen.

Pinkelpracht en Pinkelotje

Bij Pinkelpracht en Pinkelotje richten we ons volledig op het bieden van een pedagogisch verantwoorde opvang voor kinderen van 1 t/m 4 jaar. Hierbij staat de zelfontplooiing, zelfstandigheid en persoonlijkheidsvorming van de kinderen voorop.

Groepsindeling buitenschoolse opvang

Kleine helden, Super helden en Grote helden

We bieden pedagogische verantwoorde opvang in een veilige omgeving. Dit onder begeleiding van deskundig personeel, die allemaal in het bezit zijn van een SPW diploma (Sociaal Pedagogisch Werk) of soort gelijk MBO diploma.

 

Pinkeltjesland KDV Rottterdam

Vestigingsnummer KvK 000008006946
Soort kinderopvang Kinderdagverblijf
Aantal kindplaatsen 36
Voorschoolse educatie Nee 

Opvangadres (locatie)

Schonebergerweg 7
3023 ZE Rotterdam
Telefoon: 010-4770222
Registratienummer Landelijk Register 231276849