Skip to main content

Pedagogisch beleid

Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen thuis en op school. Ook de kinderopvang is een belangrijke plek voor hun ontwikkeling.

In ons pedagogisch beleid staat beschreven hoe wij omgaan met de pedagogische basisdoelen:
Hoe wij de kinderen emotionele veiligheid bieden
Hoe de medewerkers respect tonen voor de zelfstandigheid van de kinderen
Hoe de persoonlijke en sociale contacten bevordert worden
En nog veel meer, u kunt het pedagogisch beleid op onze locatie of digitaal inzien.

× Chat met ons